Kanál Dunaj-Odral-Labe bude ekonomicky efektivní

Mnisterstvo dopravy dokončilo studiji kanálu Dunaj-Odra-Labe, která trvala dva roky. Tato studije je podle ministerstva ekonomicky efektivní. Studije hodnotila dopady kanálu z  dopravního, energetického,vodohospodářského, rekreačního a ekonomického hlediska. Do materiálu však nejsou započteny investiční náklady na zvýšení splavnosti řek. K těmto projektům teprve budou studije vznikat. Náklady na zprovoznění kanálu se tak s největší pravděpodobností navýší. Ekonomické výsledky ukázali, že největší smysl má splavnění a propojení Odry s Dunají. Labe by totiž snižovalo efektivitu projektu, z důvodu vysokých ivestičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů.
bavorské švábsko
Náklady na propojení Odry a Dunaje se oodhadují na 281 miliard korun.Zapojení Labe do projektu by vyšlo více než na 300 miliard korun.
Studie posuzovala růzé varianty vodního koridoru, včetně kombinací pouze některých jejich částí. Propojení všech tří řek se ukázalo jako efektivní i když hraničně. Propojení Labe s jinými řekami se vyhodnotily jako rizikové.
Výsledky této studije bude projednávat monitorovací výbor, který se skláda ze zástupců ministerstev, krajů, univerzit a zaiteresovaných subjektů včetně zástupců Slovenska a Polska. Poté se k projektu vyjádří další zainteresované komise a příslušné úřady včetně vlády.
bankovky a mince čr
Prezident Miloš Zeman tuto stavbu dlouhodobě prosazuje, hovoří i o zapojení Číny. Zeman dříve uváděl, že projekt by na 15 let přinesl  60 tisíc pracovních míst. V roce 2014 dostal anticenu Ropák roku 2013 za podporu stavby 380 kilometrového kanálu. Ekologové ho kritizovali s odvoláním na životní prostředí, ekonomiku a dopravu. Zároveň zdůrazňují, že by projekt zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů ve střední evropě. Výsledky budou ještě projednávány s ministerskou komisí a pak předloženy vládě s návrhem navazujících kroků.
 

Kanál Dunaj-Odral-Labe bude ekonomicky efektivní
Ohodnoťte příspěvek